FORMULIER VOOR HERROEPING

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

    Aan
Take Care Of Nederland
Ringdijk 138
2983 GM  Ridderkerk
info@takecareof.nl
0180-416826

     

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

 


— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

 

 

 

 

 

 


  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 


— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 


— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 


— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 


— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.