Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Take Care Of Nederland

Ringdijk 138

2983GM  Ridderkerk

info@takecareof.nl

0180-416826

 

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*):

 

 

Bestelnummer:

 

 

Besteld op (dd-mm-yyyy):

 

 

Ontvangen op (dd-mm-yyyy):

 

 

Naam/Namen consument(en):

 

 

Adres consument(en):

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

Datum

 

 

 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is