Privacy verklaring

 

PRIVACYVERKLARING Take Care Of Nederland

 

Take Care Of Nederland geeft veel om jouw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We zorgen ervoor dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt op deze pagina altijd de laatste versie vinden om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Take Care Of Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen. Ook leggen we aan je uit welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je ons telefonisch of per e-mail bereiken op info@takecareof.nl of per post op onderstaand adres.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Take Care Of Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We krijgen gegevens van jou als je onze website bezoekt, of als je met ons contact zoekt per e-mail of telefonisch. Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven voor de opdracht die jij ons verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken zijn: jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, betalingsgegevens, geslacht, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@takecareof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Take Care Of Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens (mogelijk) voor de volgende doelen:

Om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren:

- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Als je toestemming hebt gegeven:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

Uitvoering wettelijke plicht:

- Take Care Of Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Take Care Of Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe partner voor ons uitvoert. Bijvoorbeeld onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres om jouw bestelling te kunnen afleveren.  Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Take Care Of Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Take Care Of Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de laatste bestelling is gedaan, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Take Care Of Nederland gebruikt alleen technische, functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Take Care Of Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@takecareof.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je vragen hebt over ons privacy beleid of vragen om inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, dan kun je altijd met ons contact opnemen. Zie onze contactgegevens hieronder.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Take Care Of Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@takecareof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou om bewijs van jouw identiteit vragen. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We proberen het dan op te lossen voor je. We willen je er tevens op wijzen dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze contactgegevens zijn:

Take Care Of Nederland

Ringdijk 138

2983 GM  RIDDERKERK

info@takecareof.nl

Telefoon 0180 – 416826